Överlåtelse

För att överlåtelse av hyresavtal ska godkännas måste den som övertar avtalet uppfylla Kopparstadens grundkrav.

  • Du kan inte överlåta kontraktet och samtidigt bo kvar i lägenheten.
  • En inneboende har inte rätt att ta över hyresavtalet.
  • En vän klassas aldrig som närstående och kan inte bara ta över kontrakter.
  • Kontroller mot folkbokföringsregistret kan komma att tas efter att bytet skett.

Godtagbara skäl till överlåtelse av hyresavtal är


Separation – en part på avtalet

Den som vill överta hyresavtalet ska ha varit folkbokförd på samma adress i minst tre år.
En kontroll sker mot folkbokföringen. Insamlade köpoäng kommer att nollställas för den som tar över hyresavtalet.


Separation – två parter på avtalet

Om två parter står på avtalet kan den ena välja att säga upp avtalet. Hen har tre månaders uppsägningstid gentemot den andra parten. Den kvarboende parten måste kontakta Kopparstaden om han/hon vill bo kvar i lägenheten. I samband med separationen görs en bedömning om den part som ska bo kvar uppfyller Kopparstadens grundkrav.


Dödsfall

Vid dödsfall där den bortgångne står ensam på hyresavtalet kan den kvarboende överta hyresavtalet om den kvarstående varit folkbokförd på samma adress under minst två år eller haft för avsikt att sammanbo tillsvidare. Make/maka eller registrerad partner kan alltid överta avtalet förutsatt att Kopparstadens grundkrav uppfylls. Kvarboende får behålla sina köpoäng.


Överlåtelse till närstående

En hyresgäst som av någon anledning inte längre behöver sin lägenhet kan överlåta den till en närstående som han eller hon varaktigt sammanbott med i tre år och som är folkbokförd på samma adress.

Relaterat

Grundkrav

För att få hyra lägenhet hos oss behöver du uppfylla våra grundkrav.

Uthyrningsregler

Välkommen att söka och hyra lägenhet hos oss på Kopparstaden.