För dig med husdjur

Visst kan det vara mysigt med husdjur, men tänk på att visa hänsyn. Du som djurägare ansvarar för att ditt husdjur inte smutsar ner och skadar lägenheten. För sanering eller skador som du eller ditt djur orsakar blir du skadeståndsskyldig

Katt

Kattägare har skyldighet att se efter sin katt så att den inte orsakar skador eller avsevärd olägenhet. När det gäller skador och olägenheter är ansvaret inte lika strikt som exempelvis när det gäller hundar eftersom lagen anser att det är svårare för kattägare att kontrollera sin katts beteende än en hunds.

Katten har enligt lagen rätt att röra sig fritt. Om man känner sig störd av kringströvande katter har man själv ett ansvar att freda tomten eller uteplatsen mot dessa. Det är upp till den som vill skydda sig att vidta de åtgärder som är möjliga, utan att skada katten. Till exempel kan du strö ut peppar där du inte vill att katter ska vara och lägga citronskal i rabatter eftersom katter sägs ogilla doften.

Läs mer om ansvar för katt på Länsstyrelsens webbplats.

Hund

Hunden ska alltid hållas kopplad i våra och tätbebyggda områden. Du ansvarar för att rasta din hund utanför våra bostadsområden. Var noga med att plocka upp bajset efter din hund.

Ormar och andra reptiler

Om du vill ha ormar eller andra reptiler i lägenheten måste du ansöka om tillstånd hos oss. Kontakta kundcenter så skickar de ut en blankett till dig.

  • Reptilen får inte vistas på allmän plats och den ska förvaras i ett terrarium som överensstämmer med Djurskyddsmyndighetens föreskrifter.
  • Terrariet ska vara låst. Fönster, golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande ska vara försedda med säkerhetsnät eller annan anordning som hindrar ormarna från att rymma.
  • Giftormar är förbjudna i alla våra lägenheter.

Antalet reptiler ska vara rimligt för att anses som husdjur. Vad gäller ormar anser vi att en till två är ett rimligt antal.

Relaterade länkar

  • Kontakta Kundcenter