Gemensamma gräsytor

Gräsytorna är till för alla hyresgäster.

Använd dem gärna för lek, spel och gemensamma aktiviteter. Parkera inte bilar eller andra fordon på gräsmattorna.