Brandsäkerhet

Det är viktigt att du skyddar dig och dina grannar mot brand. Ofta är det vardagliga saker som orsakar bränderna, till exempel en glömd platta på spisen, levande ljus eller rökning.

Om det börjar brinna är det viktigt att agera direkt!

Rädda = Rädda dig själv och de som är i fara.
Varna = Varna alla som hotas av branden.
Larma = Larma 112.
Släck = Släck branden om du tror att du klarar det.

Brandvarnare är ett måste i varje lägenhet

Kontrollera att brandvarnare finns minst en gång i månaden. Du testar den genom att använda testknappen. Fungerar den inte är det viktigt att göra en felanmälan. Är den trasig byter vi ut den kostnadsfritt. Läs mer om Brandvarnare via länken nedan.

Håll trapphuset fritt från brännbart material

Ett trapphus är en utrymningsväg och ska hållas fri så att räddningstjänsten kan komma fram om det skulle behövas. Barnvagnar, skor eller cyklar får därför aldrig lämnas i trapphuset eller entrén. Inte heller soppåsar, möbler eller andra saker. Detta gäller även källargångar och utanför förråd. I vissa trapphus finns det avsedda utrymmen för rullatorer och barnvagnsunderreden. Insatsen tar du loss och förvarar i din lägenhet eller ditt förråd. Cyklar förvaras endast i cykelställ utanför, alternativt på annan anvisad plats.

Dörrar till källare och vindar ska hållas låsta

Brandfarliga ämnen får inte förvaras i dessa utrymmen. Tänk på att inget får förvaras i vinds- och källargångar.

Lämna aldrig köket när du lagar mat

Fett och olja kan börja brinna om temperaturen blir för hög. När du steker eller friterar ska du därför alltid ha ett lock till hands. En brand på spisen måste kvävas och det gör du enklast med locket som hör till pannan eller grytan.

Ha alltid uppsikt när du grillar

Lämna aldrig din grill utan tillsyn och ha alltid en stor hink med vatten i närheten så du snabbt kan släcka om olyckan skulle vara framme. Var också uppmärksam på att inte vara i närheten av träd och buskar som lätt kan ta eld från en gnista.

Släng aldrig fimpar på marken

Glöden från en cigarettfimp kan orsaka brand och stor fara. Ha som vana att alltid slänga din släckta fimp i en askkopp.

Enligt ditt hyresavtal är du skyldig att ha en hemförsäkring så länge du bor hos oss. En hemförsäkring kan inte skydda dig mot brand, men om en olycka händer är det bra att ha en försäkring som täcker det som kan gå förlorat. Försäkringen täcker skador på dina ägodelar och kan till exempel hjälpa dig med en tillfällig bostad om det skulle ske en större skada på fastigheten.

Skapa gärna en förteckning med fotografier över föremålen i ditt hem och förvara den på en säker plats.

Relaterat

Brandvarnare

Brandvarnare är ett måste.

Relaterade länkar

  • SOS Alarm