Pressmeddelande 14 December 2011

Störningar i Kopparstadens Bredbandsnät

Bakgrund

Kopparstadens Bredbandsnät är ett fiberbaserat öppet bredbandsnät som ger Kopparstadens hyresgäster möjligheten att välja på ett stort utbud av de allra främsta tjänsteleverantörerna inom bland annat TV, bredband och telefoni. För att nätet skall fungera krävs det en kommunikationsoperatör som bland annat ser till att det fungerar tekniskt så att rätt kund får rätt tjänst från rätt tjänsteleverantör.

Den 1 oktober bytte Kopparstaden kommunikationsoperatör från NetIT till iTUX. NetIT kommer att fortsätta verka som en underleverantör till iTUX för lokal drift & felavhjälpning. I samband med att bytet av kommunikationsoperatör har samtliga hyresgäster fått fler leverantörer och mer tjänster att välja på.

Driftstörningar

Bytet av kommunikationsoperatör till iTUX innebär att alla kunder flyttas över på en ny teknisk plattform. I samband med denna migrering har det dessvärre inträffat en hel del fel som orsakat störningar i olika grad för kunderna i nätet, allt från störningar under vissa tider av dygnet till tjänster som helt slutat fungera. Felbilden är komplex och har många av varandra oberoende källor varför felavhjälpningen varit mycket tidskrävande. Det har varit allt från problem med att överföra dokumentation från den gamla tekniska plattformen till den nya tekniska plattformen som centrala systemfel hos iTUX. Ansvaret för att migreringen inte fungerat tillfredställande är ytterst iTUX.

Kopparstaden har tillsammans med iTUX och NetIT samt tillsammans med tjänsteleverantörerna de senaste veckorna arbetat intensivt med att komma till rätta med problemen. Läget är nu stabiliserat och de flesta felkällorna är kända varför vi sakta närmar oss ett normalläge i takt med att vi betar av ärende för ärende. Det kommer dock för vissa kunder ta ytterligare tid innan vi lyckats återställa deras tjänster helt ut samt att leveranstiden för nya kunder kan vara något längre än normalt. Kopparstaden och iTUX vill ta detta tillfälle i akt att be drabbade hyresgäster om ursäkt.

Kontakt:

Elke Herbst, informationschef, Kopparstaden, 023–458 21, elke.herbst@kopparstaden.se

Christian Wictorin, marknadschef, iTux, 073–353 79 44, christian.wictorin@itux.se

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar