Pressmeddelande 9 November 2020

ByggPartner blir totalentreprenör för Kopparstadens byggprojekt i Sundborn

Idag har Kopparstaden skrivit avtal med ByggPartner som blir totalentreprenör för byggprojektet med 24 nya hyreslägenheter i Sundborn.

24 nya hyreslägenheter kommer att byggas på en idag tom mark mittemot Coop i Sundborns by. Lägenheterna kommer att vara fördelade på två våningar i fyra mindre flerbostadshus. ByggPartner med sina 440 medarbetare, som är ifrån Falun och startade upp 1992, kommer att vara totalentreprenör för projektet.

– Vi bygger i Sundborn för att utöka mixen av boendeformer och på så sätt möjliggöra att fler kan bo kvar i bygden med hyresrätt som alternativ. Detta med syfte att få bostadsmarknaden att röra på sig, att skapa så kallade flyttkedjor, vilket i sin tur kan gynna landsbygden. Det känns jätteroligt att tillsammans med ByggPartner äntligen få sätta spaden i marken och faktiskt börja bygga på landsbygden, något vi inte gjort på väldigt länge, säger Kopparstadens vd Susanna Karlevill.

01 A
Illustration: AIX Arkitekter AB/ByggPartner

Planen är att det ska bli totalt 12 tvåor, 9 treor och 3 fyror med antingen uteplats eller balkong. I projektet följer Kopparstaden rekommendationerna om ”Strategi för hållbart byggande i Falun” och har valt att bygga i trä – från stomme till inredning. Detta för att minska klimatpåverkan av deras byggande och på så sätt bidra till ett mer hållbart samhälle.

– Planområdet gränsar till den äldre bebyggelsen i Sundborns by och de miljöer som Carl Larsson återgivit i sina målningar. Den arkitektoniska utformningen för nya bebyggelsen är därför viktig inom planområdet och styrs även i detaljplanen. Vi ser utmaningen med att bygga i trä som något positivt och hoppas kunna utforma något som harmoniserar med kulturarvet. Utformningen av ett nytt trivsamt kvarter i centrum med närhet till skola, service, kommunikation och affär är pågående, säger Kopparstadens byggprojektledare Matilda Öhagen.

Byggstart sker under våren 2021 och planeras stå klart för inflyttning sommaren 2022.

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar