Senaste nytt 11 January 2019

Nytt pris för dig som har individuell vattenmätning

Utifrån 2019 års VA-taxa från Falu Energi & Vatten har nu priset för individuell vattenmätning justerats.

För kallvatten är priset 23 kr/m3.
För varmvatten är priset 62 kr/m3.

Det nya priset börjar gälla från årsskiftet (2018/2019).