Senaste nytt 22 November 2012

Försäljning av lägenheter

De områden som valts ut är delar av Tallbacken och Herrhagen, totalt 434 lägenheter, med adresserna:

Herrhagsvägen 217-243
Tallbacksvägen 4, 6, 8, 9 och 11
Polhemsvägen 11, 13 och 17

Motivet för att sälja är att klara finansiering av fortsatt nyproduktion och ökat underhållsbehov.

– Vi har valt ut väl fungerande, attraktiva områden som vi tror kan inbringa ett bra pris. Samtidigt har vi värnat om vårt utbud, i båda områdena kommer vi ha kvar en stor andel av lägenheterna, säger VD Pernilla Wigren.

Styrelsen har en tuff kravbild på tänkt köpare, de ska vara långsiktiga, seriösa och ha förvaltning av hyresrätter som affärsidé. Vidare måste priset vara det rätta.

– Om kraven uppfylls säljer vi, annars avbryter vi processen, säger Kopparstadens ordförande Walter Johansson.

Till hjälp i processen har en mäklare anlitats, Catella.

– Vi uppskattar förtroendet och ser fram emot att hitta en riktigt bra köpare till fastigheterna. Många som förvaltar våra pensionskapital söker långsiktigt stabila investeringar och då är hyresfastigheter lockande. Vi ser också ett ökat intresse för orter utanför storstadsregionerna. Alternativt hittar vi en lokal köpare som kan marknaden och som ser synergier med befintligt fastighetsbestånd, berättar Anders Nordvall, uppdragsansvarig på Catella.

– Vi förstår att detta kan väcka frågor hos hyresgästerna. Efter styrelsemötet informerade vi samtliga berörda hyresgäster och på måndag har vi bjudit in till informationsmöten i de två områdena, avslutar Pernilla Wigren.

Frågor till Kopparstaden ställs till:

Pernilla Wigren
VD Kopparstaden AB
Telefon: 023-458 58
E-post: Pernilla.Wigren@kopparstaden.se

Frågor till mäklaren ställs till:

Jonas Lindell
Catella Corporate Finance
072-221 32 43.

Vanligt förekommande frågor hittar du här. Ställ gärna frågor via vår Facebooksida, där fler kan ta del av svaren.

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar