Aktuellt just nu

Hyresgästenkät

Va med och gör skillnad! som hyresgäst kan du vara med och påverka genom att svara på frågorna i vår senaste hyresgästenkät. Dina svar är helt anonyma och din e-postadress kan inte på något sätt kopplas samman med dina avgivna svar.  Klicka här för att komma till hyresgästenkäten Sista dagen att svara på enkäten är 20 december 2022 . Resultatet av enkäten och beslutade åtgärder kommer att presenteras på vår hemsida inom ca 4 veckor efter ditt svar.

Vi söker Uthyrare

Vi söker en uthyrare till vår marknadsavdelning.

Kopparstadens hyresförhandling för 2023

Lågkonjunkturen och den höga inflationen har inneburit ett ansträngt ekonomiskt läge för både bostadsbolag och hyresgäster. Nu har en överenskommelse förhandlats fram gällande hyreshöjning för 2023.

Hyresförhandling för 2023

Lågkonjunkturen och den höga inflationen har inneburit ett ansträngt ekonomiskt läge för både bostadsbolag och hyresgäster. Nu har en överenskommelse förhandlats fram gällande hyreshöjning för 2023.

Brandvarnardagen 1 december

Visste du att flest bränder sker i december och januari? Därför är det passande att den nationella brandvarnardagen infaller 1 december varje år.

Save the date - inspirationsdag för smart vardagsteknik i hemmet

Välkommen på en inspirationsdag om smart teknik och det hälsofrämjande och trygghetsskapande boendet!

Vid brand - rädda, varna, larma, släck

Om det börjar brinna är det viktigt att agera direkt genom att:

Brandsäkra ditt hem

Vi går snart in i den period på året när det brinner som mest i våra bostäder. Därför behöver vi vara uppmärksamma på att faran kan vara framme och hjälpa till att påminna varandra.