Resultat från hyresgästenkäten


Stort tack till alla som svarade på vår senaste hyresgästenkät. Svaren vi fått in ger oss en bild av vad vi är bra på och ska fortsätta med, men även vad vi behöver utveckla och bli bättre på.

Vi jobbar ständigt med att utvecklas genom att ta till oss av den viktiga information ni ger oss i enkäten. Denna gång fick vi höga och fina betyg - vilket är mycket glädjande och ger oss energi att göra det ännu bättre för dig som hyresgäst. Läs mer om resultatet från hyresgästenkäten och vad vi satsar på att förbättra här.

Uppdaterad: