Information om belysningen i Bojsenburg


Vi har jobbat för att hitta en lösning gällande den bristfälliga belysningen i Bojsenburg.

Under arbetet har vi upptäckt problem med själva styrutrustningen (som automatiskt tänder och släcker belysningen) och därför startat upp belysningen manuellt istället. Det innebär att belysningen är på dygnet runt.
För att våra hyresgäster ska uppleva ett tryggt Bojsenburg och för att området inte ska bli mörkt igen, så har vi valt att lösa problemet på det här sättet tills problemet med styrutrustningen är åtgärdat. Vi planerar att byta ut utrustningen under januari 2023.

Relaterade länkar

  • Kontakta oss

Uppdaterad: