Felaktigt pris för elavgift på hyresavi


Du som har individuell mätning av el (IMD) har fått ett felaktigt pris för elen i november, som är med på senaste hyresavin för januari.
Felaktigt pris: 5,74kr/kWh
Rätt pris: 2,70kr/kWh

Beloppet kommer justeras på hyresavin som skickas ut i januari. Där redovisas en rad för avdrag med det felaktiga priset och en rad för debitering med det korrekta priset.

Om du har flyttat, och därmed inte får en hyresavisering i januari, så kommer vi att kontakta dig för justering på annat sätt.

Om du inte vill vänta med justeringen till nästa månad kontakta vårt kundcenter på
023-458 00 eller mejla till ekonomi@kopparstaden.se för att få justeringen gjord direkt.

Uppdaterad: