Hyresgästenkät


Va med och gör skillnad!

som hyresgäst kan du vara med och påverka genom att svara på frågorna i vår senaste hyresgästenkät. Dina svar är helt anonyma och din e-postadress kan inte på något sätt kopplas samman med dina avgivna svar.

 Klicka här för att komma till hyresgästenkäten

Sista dagen att svara på enkäten är 20 december 2022. Resultatet av enkäten och beslutade åtgärder kommer att presenteras på vår hemsida inom ca 4 veckor efter ditt svar.

Relaterade länkar

  • Läs mer om Boinflytande och hur du kan vara med och göra skillnad
  • Kontakta oss

Uppdaterad: