Frågor om skyddsrum


Det som händer i Ukraina skapar frågor och funderingar och just nu får vi många frågor om våra skyddsrum.

För att alltid ha tillgång till den senaste och uppdaterad information vill vi att du som hyresgäst först och främst vänder dig till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps  hemsida (som förkortas MSB). MSB har en sida med frågor och svar om skyddsrum. Där finner du all information du behöver.

Vi rekommenderar även att läsa den digitala broschyren - Om krisen eller kriget kommer.

bild på broschyren om krisen eller kriget kommer

Bilder från: MSB

Det vi på Kopparstaden gör och ansvarar för

Utöver den löpande tillsyn som vi regelbundet gör av de skyddsrum som finns i våra byggnader gör vi nu en fördjupad inventering. Vi kommer se över vad som finns i dessa utrymmen och säkerställa att det inte finns fler saker än nödvändigt i dessa utrymmen. Om regeringen utlyser så kallad höjd beredskap har vi endast 48 timmar på oss att tömma ett skyddsrum och då är det viktigt att säkerställa att det går att genomföra inom den tidsramen. Skulle detta ske kommer vi behöva hjälp av dig som hyresgästs med bland annat rensning av cyklar och i lägenhetsförråd. Vi kommer dessutom se över den utrustning som finns i anslutning till skyddsrum och är till för att nyttjas vid kris.

Uppdaterad: