Earth week - var med och släck för vår enda planet


22-27 mars ordnar Falu kommun hållbarhetsveckan Earth Week med olika intressanta inslag under hela veckan. Följ med oss under veckan i våra sociala medier och inspireras till enkla förändringar för att minska ditt klimatavtryck.

Earth Week är en årligt återkommande hållbarhetsvecka i Falu kommun. Det är en vecka då vi alla, med gemensam kraft, kan mötas för att skapa en hållbar utveckling. Veckan avslutas med världens största miljömanifestation - Earth Hour. Driftkraften bakom manifestationen är den ideella miljö- och naturvårdsorganisation Världsnaturfonden (WWF).

Händer under Earth Week 2021:

Gör en förändring varje varje dag!
Följ Kopparstaden på sociala medier. Vi vill inspirera dig att göra förändringar. Följ oss på Instagram och Facebook och delta i våra hållbarhetsquiz. Klicka på någon av länkarna:

Följ Kopparstaden på Facebook'

Följ Kopparstaden på Instagram

Ta del av forskningen!

Delta i Falu kommuns digitala föreläsningar och lär dig mer om bland annat klimatpåverkan på den biologiska mångfalden.

Program under Earth Week 2021 (Falu kommun)

Delta i Earth Hour

Earth Hour är världens största klimatmanifestation med miljontals deltagare världen över. Släck du också för att skicka en signal till makthavarna att agera för planeten. Tid: 27 mars klockan 20.30-21.30.

Släck för vår enda planet (WWF)

Varför ska jag engagera mig?

De senaste 50 åren har vår värld förändrats kraftigt. Befolkningen har fördubblats, den globala handeln och konsumtionen har ökat explosionsartat och den snabba inflyttningen till städerna fortsätter. Det här driver på en överexploatering av naturresurser i en takt vi aldrig tidigare sett. Över en miljon växter och djur hotas nu av utrotning.

För att få en hållbar framtid behöver vi både hejda klimatutsläppen och stoppa den snabba minskningen av biologisk mångfald. Den globala temperaturökningen bör stanna under 2 grader, och den biologiska mångfalden får inte minska mer - helst ska den öka.
Källa: Living Planet Report

Se vad som händer vid olika grader:

Gör skillnad redan idag

Här får du tips på små och stora förändringar som kan passa just dig:

  • Testa klimatkalkylator (WWF)
  • Var med och välj dina förändringar (WWF)

Uppdaterad: