Vi värnar om en hållbar värld


Att jobba målmedvetet mot ett långsiktigt hållbart samhälle kan låta självklart. Det är det också, men vi vet att det kräver jobb och engagemang. Jobb som vi gärna lägger ner eftersom vi ser att det lönar sig.

Kopparstadens hållbarhetsarbete har tre ben: den ekologiska hållbarheten, den ekonomiska
hållbarheten och den sociala hållbarheten.

Ekologisk hållbarhet innebär att vi värnar om vår planet och dess naturresurser. Vi jobbar för
att minska vårt klimatavtryck, bland annat genom att minska vårt koldioxidavtryck samt
vatten- och elförbrukning.

Ekonomisk hållbarhet går ut på att vår verksamhet genomsyras av affärsmässighet och vi
hushåller med resurser i vår vardag.

Social hållbarhet handlar om att vi värnar om människorna. Det gör vi genom att sätta fokus på inkludering, mångfald och barns boendemiljö. Vi arbetar ständigt för att alla våra
hyresgäster ska känna sig trygga i våra områden.

I januari 2020 fick Kopparstaden utmärkelsen Årets mångfaldsföretag 2019 i Dalarna av
Styrelseakademien, Nordea och Mellansvenska handelskammaren. Priset gör oss oerhört
stolta. Kanske mest för att det är ett viktigt kvitto på att de satsningar vi gör inom den
sociala hållbarheten har effekt och det ger oss energi att fortsätta resan framåt.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Uppdaterad: