Var uppmärksam när du grillar


Just nu är det extremt torrt i marken vilket gör att det finns en stor risk för brand vid till exempel grillning. Det är för tillfället okej att grilla men det gäller att man är fullt uppmärksam och hela tiden bevakar sin grill och sedan ser till att den är ordentligt släckt när man är klar.

Det här gäller hos oss vid grillning:

  • Du får bara grilla på din balkong om du använder elgrill.
  • Använd i första hand avsedda grillplatser på innergården när du ska grilla.
  • Om du bor i ett område där det inte finns avsedd grillplats är det viktigt att man går en bra bit från huset när man ska grilla. Var också uppmärksam på att inte vara i närheten av träd och buskar som lätt kan ta eld från en gnista.
  • Vid användning av kolgrill är det viktigt att du häller vatten på kolen efter användning. Kol kan behålla värme och glöd i upp till tre dygn.
  • Lämna aldrig din grill utan tillsyn och ha alltid en stor hink med vatten i närheten så du snabbt kan släcka om olyckan skulle vara framme.

    Släng aldrig fimpar på marken då även dessa kan orsaka brand. Släng din släckta fimp i en askkopp.
    Läs mer på Falu Kommuns hemsida: Brandrisk och eldningsförbud

Uppdaterad: