Förtydligande om sorteringstips


I det senaste numret av BO skrev vi om att man ska ta bort plastpåsen runt matavfall. Men vi menar inte att man ska ta bort själva kompostpåsen i papper och slänga matavfallet direkt i tunnan. Däremot ska du aldrig ha en plastpåse runt din kompostpåse med matavfall. Om det droppar om din kompostpåse ta istället ut hela behållaren när du ska gå ut med soparna.

Uppdaterad: