Fyra studenter tilldelades Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium


Fyra studenter vid Högskolan Dalarna har tilldelats ett stipendium på
20 000 kr var. Kopparstaden är ett av de fjorton företag, verksamma i Borlänge och Falun, som gemensamt står bakom stipendiet.

Med Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium vill vi och övriga företag varje år premiera och uppmuntra fyra studenter vid Högskolan Dalarna. Studenter som utifrån studieresultat och sitt sociala engagemang är bra förebilder för andra studenter och goda representanter för Högskolan Dalarna.

Gemensamt för företagen är att alla vill vara med och ta ansvar för en stark akademi i en stark region. Intentionen är att det här initiativet långsiktigt ska bidra till att öka Borlänges och Faluns attraktivitet som studentstäder. En attraktiv högskola är viktig för företagen och för regionens utveckling. De som studerar vid Högskolan Dalarna är viktiga för Borlänges, Faluns och hela regionens näringsliv.

Studenterna som tilldelades 2020 års stipendium på vardera 20 000 kronor är Peter Huld, Jerry Norlin, Amanda Jonsson och Fartun Ahmed Nuur.

Se mer om stipendiet och stipendiaterna!

Uppdaterad: