Kopparstaden ansluter till nationell färdplan för bygg- och anläggningssektorn


I slutet av maj beslutade Kopparstadens styrelse att ställa sig bakom den uppgraderade färdplanen för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn. Färdplanen innehåller både generella och specifika åtaganden för de olika delarna i en byggkedja.

Bilden visar framsidan av färdplanen som ligger på en byggnadsritning. Bredvid färdplanen ligger en bygghjälm, penna och kalkylator.

Som fastighetsägare har Kopparstaden sex åtaganden…

  • Vårda och underhålla befintliga byggnader i syfte att förlänga livslängden.
  • Främja minimerad och cirkulär materialanvändning vid underhåll och renoveringar.
  • Ställa upphandlingskrav med innovativa lösningar för låg klimatpåverkan och premiera hög resurs- och energieffektivitet i ett LCA-perspektiv.
  • Öka energieffektiviteten och optimera nyttjande av befintliga fastigheter.
  • Verka för att hyresgästerna ska minska sin klimatpåverkan.
  • Använda fossilfri energi och minimera avfall med fossilt ursprung som går till energiåtervinning.

…och som byggherre fyra åtaganden:

  • Undersöka möjligheterna att utveckla befintliga byggnader och anläggningar innan man beslutar att bygga nytt.
  • Planera och projektera för ett klimateffektivt byggande och en resurseffektiv förvaltning med låg klimatpåverkan.
  • Ställa tydliga klimatkrav vid upphandling, efterfråga och premiera lösningar med låg klimatpåverkan samt hög resurs och energieffektivitet ur ett livscykelperspektiv.
  • Följa upp klimatkraven systematiskt.

Kopparstadens vd, Susanna Karlevill, är mycket nöjd med beslutet och tycker det ligger helt rätt i tiden:

Många av åtagandena gör vi redan idag, men vi kan alltid utmana oss och bli bättre. Dessutom är det viktigt för oss att visa kunder, medarbetare, samarbetspartners och Falu kommuns invånare att klimatet är en otroligt viktig fråga för oss.

Sedan 2019 är Kopparstaden även med i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ, där flera mål har satts fram till 2030. Målen innefattar bland annat att sänka energiförbrukningen med 30 %, bli fossilfria, utmana leverantörer via ekologiska upphandlingskrav samt arbeta för att hyresgästerna ska kunna agera mer klimatsmart. Ett arbete som ligger helt i linje med den nationella färdplanen.

Kontaka oss för mer information

Uppdaterad: