Kopparstaden gör det enklare för hyresgäster att välja fossilfritt


Faluns allmännyttiga bostadsbolag jobbar aktivt med att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen. Bland annat genom energieffektiva lösningar i byggprojekt, ekologisk kravställning vid upphandlingar, samt att kunna erbjuda fastighetsnära elbilsladdning för sina hyresgäster.

Kopparstaden ingår i branschorganisationen Sveriges Allmännytta som under hösten 2018 startade Klimatinitiativet. Målet med uppropet är att Sveriges allmännyttiga bostadsbolag ska bli helt fossilfria och minska energianvändningen med 30 procent till 2030.

2030 kan alla nya bilar som säljs vara eldrivna – om laddplatser och elnätskapacitet hänger med. Att många som bor i lägenhet saknar laddplats för sin elbil eller laddhybrid är ett av de största hindren och där har vi hittat en lösning, säger Kopparstadens energi- och miljöchef Kenneth Ahlström.

Befintliga motorvärmaruttag konverteras för en flexibel och kostnadseffektiv lösning för laddning utomhus. Eftersom det finns ett stort antal motorvärmare i Kopparstadens bestånd, så kan många hyresgästers behov tillgodoses relativt snabbt och till en låg kostnad.

Laddning sker då med stickproppsanslutning i befintliga motorvärmarcentraler. Uttaget vid platsen har konstant strömtillförsel i uttaget och eventuell timerfunktion kopplas ur, fortsätter Kenneth.

Utöver att bli fossilfria och minska energiförbrukningen jobbar Klimatinitiativet och Kopparstaden även med att involvera leverantörer och hyresgäster i att minska sitt koldioxidutsläpp. Främst handlar det om att göra klimatsmarta val - både vid nyproduktion och renoveringsprojekt samt att stötta hyresgästerna att bli bättre på att återvinna sitt avfall.

I höstas vann Kopparstaden utmärkelsen bästa klimatinitiativ i kategorin ”Effekttoppar och förnybar energi” för tredje året i rad. Detta genom en bärande idé om att nyttja returledning från fjärrvärme i byggprojekt.


Det bidrar till effektivare kraftvärmeproduktion och är även möjligt att skala upp och implementera brett inom Sverige. Projektet har tydligt, genom mätning, kunnat visa på stor energibesparing vilket är en viktig förutsättning för att nå Klimatinitiativets mål, avslutar Kenneth.

Kontaka oss för mer information

Kenneth Ahlström

Energi- och miljöchef

023-458 34
kenneth.ahlstrom@kopparstaden.se

Uppdaterad: