Unikt samarbete för ett framtida Sundborn


Under tisdagen släppte vi våra lägenheter som vi bygger i Sundborn till marknaden.

De tjugofyra nybyggda hyreslägenheterna symboliserar inte bara en satsning på landsbygden utan också ett unikt samarbete med fokus på både ekologiskt, socialt och ekonomisk hållbarhet. Tillsammans med Falu Energi och Vatten, som bygger ett helt nytt fjärrvärmenät, och Falu kommun, som kommer att bygga nya Sundborns skolan, bidrar vi
till att skapa framtidens Sundborn och möjliggör att fler kan leva och bo hållbart på landsbygden med hyresrätt som alternativ.

Kvarnängens tjugofyra hyreslägenheter utgör ett trivsamt kvarter i centrum med närhet till service, kommunikation, affärer och skola. Lägenheterna är byggda helt i trä som på ett fint sätt smälter in och harmoniserar med kulturarvet och de miljöer som Carl Larsson återgivit
i sina målningar. Totalt blir det tretton tvåor, sju treor och fyra fyror med antingen uteplats eller balkong fördelade på två våningar, i fyra mindre flerbostadshus.

Tack vare Falu Energi och Vattens satsning på fjärrvärmen kan vi också utveckla och förbättra klimatpåverkan på våra redan befintliga lägenheter
på Blomstervägen och Kyrkvägen i Sundborn.

Tillsammans har vi möjlighet att påverka vilket vi visar tydligt i det här
projektet. Det känns betydelsefullt och rätt i tiden.

Kontaka oss för mer information

Anna Timander

Marknads- och uthyrningschef

023-458 21
anna.timander@kopparstaden.se

Relaterade länkar

  • Läs mer om satsningen i Sundborn i tidigare pressmeddelande
  • Läs mer om Kvarnängen och hur du anmäler intresse


Uppdaterad: