Hyresförhandling för 2022


En gång per år förhandlar Kopparstaden hyran med Hyresgästföreningen. Tillsammans har vi förhandlat fram en överenskommelse gällande hyreshöjning för 2022.

För bostads- och studentlägenheter kommer hyran att höjas med 1,85 %.
Den nya hyran gäller från 1 februari 2022.
Lokaler och förråd med förhandlingsklausul höjs med 2,81 %.
Parkeringsplatser, garage/carport och elbilsplatser höjs med 10–60 kr/plats och månad.

Anledningen till att hyrorna höjs är för att täcka de kostnadsökningar som sker på varor och tjänster både i Falun specifikt, till exempel avgifter för sophantering, el och vatten, men också i samhället i stort som byggkostnader och löneökningar.

Hyran som Kopparstadens hyresgäster betalar varje månad går främst till drift av husen, underhållskostnader och administration. Driftskostnaden kan vara värme, el, vatten, reparationer och fastighetsskötsel. Underhållskostnader är kostnader för att bibehålla en viss standard där hyresgästerna bor. Till exempel byte av fönster eller att totalrenovera ett äldre hus. I administrationen ingår kundcenter som hanterar felanmälan, företagsledningen, bovärdschefer, med mera.

Kontaka oss för mer information

Uppdaterad: