Fortsatt arbete med ombyggnationen av innergården i kvarteret Teatern


Arbetet med att åtgärda läckaget i garaget i det nybyggda kvarteret Teatern i centrala Falun kommer att behöva förlängas. Det står klart efter att tätskikten inspekterats under sensommaren.

Efter noggranna kontroller av tätskiktet och isoleringen på terrassbjälklaget i kvarteret Teatern står det klart att isoleringen under tätskiktet är vattenskadat.
För att åtgärda detta kommer nu hela tätskiktet och isoleringen att läggas om för att säkerställa en fullgod funktion. Det innebär att arbetet förlängs med cirka 3-4 veckor, och att gårdens överbyggnad med planteringar kommer att göras klart våren 2022.


- Vi informerar våra hyresgäster kontinuerligt och har särskild dialog med hyresgästerna som har sin entré mot innergården eftersom de påverkas mest. Vi vet att det här arbetet är bekymmersamt för våra hyresgäster, men det är nödvändigt för att innergården och garaget ska kunna fungera och nyttjas på ett riktigt sätt, säger Kopparstadens byggprojektledare Ingrid Forssell.


Totalentreprenören Peab bedömer att arbetet är nödvändigt för att säkerställa att problemet med läckage upphör.


- Det är viktigt för oss att ta vårt ansvar, och för att säkerställa en god kvalitet måste vi göra detta. Vi beklagar verkligen det besvär detta orsakar de boende, och vi kommer att försöka göra arbetet så skyndsamt vi kan med så liten påverkan på hyresgästerna som möjligt, säger Peabs platschef Daniel Axelsson.

Kontaka oss för mer information

Ingrid Forssell

Byggprojektledare

023-458 00
ingrid.forssell@kopparstaden.se

Relaterade länkar

  • Läs mer under reparation av terrassbjälklag


Uppdaterad: