Balders nya planer i Surbrunnshagen


I det nya bostadsområdet Surbrunnshagen bygger Kopparstaden Kungsgården med inflyttning sommaren 2022 och Obos radhus står klara för inflyttning redan i sommar.
Bovieran, ett av Fastighets AB Balders dotterbolag, skrev tidigare avtal med Kopparstaden för en byggrätt i området. Nu byter Balder koncept och planerar istället för fyra bostadslängor i trä.

Avtal har tecknats mellan Balder och Kopparstaden gällande byte av koncept. Planen var tidigare att bygga 36 bostäder för seniorer. Nu planerar istället Balder i samarbete med SHH Bostad för fyra bostadslängor som inrymmer totalt 38 lägenheter. Byggnaderna kommer att byggas i trä enligt ett av SHH:s koncept Duplex.

- Vi ser fram emot ett gott samarbete med SHH Bostad och tror att bostäderna kommer att bli ett välkommet tillskott för flera kundgrupper i Falun, säger David Johansson, regionansvarig fastighetsutveckling hos Balder.

- Balders/SHH:s koncept Duplex kommer möjliggöra för en bred målgrupp att söka sig till Surbrunnshagen. Områdesplaneringen är också väldigt öppen, vilket skapar en plats för gemensamhet och trygghet, säger Kopparstadens bygg- och utvecklingschef Johan Appelberg.

- Det är en hög efterfrågan på attraktiva och tillgängliga bostäder i Falun. I samverkan med Kopparstaden och Balder vill vi erbjuda ett trivsamt boende med radhuskänsla och väldisponerade lägenheter i ett fint läge, säger Fredrik Alvarsson, vd för SHH Bostad.

Kopparstaden äger idag oexploaterad mark i Surbrunnshagen och kommer under året att erbjuda delar till försäljning för att skapa en blandning av upplåtelseformer. SHH, Obos och Kopparstadens egna byggnationer kommer att bli starten till det nya området som ska genomsyras av välmående, hållbarhet och mångfald.

- Balders/SHH:s koncept Duplex kommer möjliggöra för en bred målgrupp att söka sig till Surbrunnshagen. Områdesplaneringen är också väldigt öppen, vilket skapar en plats för gemensamhet och trygghet, säger Kopparstadens bygg- och utvecklingschef Johan Appelberg.

- Det är en hög efterfrågan på attraktiva och tillgängliga bostäder i Falun. I samverkan med Kopparstaden och Balder vill vi erbjuda ett trivsamt boende med radhuskänsla och väldisponerade lägenheter i ett fint läge, säger Fredrik Alvarsson, vd för SHH Bostad.

Kopparstaden äger idag oexploaterad mark i Surbrunnshagen och kommer under året att erbjuda delar till försäljning för att skapa en blandning av upplåtelseformer. SHH, Obos och Kopparstadens egna byggnationer kommer att bli starten till det nya området som ska genomsyras av välmående, hållbarhet och mångfald.

Uppdaterad: