”Vi behöver prata med människor, inte om dem!”


Detta var ett av budskapen när Kopparstaden bjöd in till livesänt mångfaldsseminarium den 13 oktober på Kulturhuset tio14 inför en mindre publik på plats och en större digital publik.

Seminariet genomfördes av Kopparstaden som 30 januari tilldelades Mångfaldspriset av Styrelseakademien i Dalarna.

På plats på scen var frilansjournalisten Janne Josefsson som målade upp en ganska dyster bild om sina erfarenheter från storstäderna och hur samhället fortsätter att segregeras.

Annika Stålberg, förvaltningschef på Kopparstaden berättade om det arbete som det allmännyttiga bostadsbolaget gör för att systematiskt jobba med integration (socialt hållbara bostadsområden).

– Vi har inga problemområden på det sätt som en del andra städer har, kanske för att vi är medvetna om vikten av att arbeta aktivt med social hållbarhet i Falun. Det finns dock utmaningar och vi samarbetar därför med många aktörer och vi finns ute i områdena. Dessutom försöker vi attrahera en bra mix i våra områden med olika åldrar, etnicitet och bakgrund eftersom olikheter och mångfald berikar, säger Annika Stålberg.

Entreprenören Valbona Shala var dagens sista talare. Hon kom själv till Sverige som flykting och har egna upplevelser av hur svårt det var att komma in i arbetslivet. Under seminariet berättade hon om vad hennes företag FEEN gör för att få ut personer som är långt ifrån arbetsmarknaden i sysselsättning, ofta med ett hundraprocentigt utfall. Hennes budskap var tydligt; prata med människorna, inte om dem. Låt inte mångfaldsarbete bli en handlingsplan i pappersformat. Låt människorna själva komma med lösningar.

Kopparstadens vd Susanna Karlevill var moderator för dagen och det blev intressanta diskussioner utifrån frågor både från publik och det digitala deltagandet.

– Att sända live var nytt för oss och det är ett bra sätt att nå fler, framför allt i dessa tider. Vi är många som behöver göra verkstad av vårt mångfaldsarbete och jag hoppas att dagen gav energi att ta sin egen mångfaldsresa ett steg vidare, säger Susanna.

Seminariet har spelats in och kommer att finnas på Kopparstadens facebooksida.

Uppdaterad: