ByggPartner blir generalentreprenör för Kungsgården i Surbrunnshagen


Nu är det klart att Kopparstaden AB skrivit avtal med ByggPartner som blir generalentreprenör för Kungsgården, 78 lägenheter fördelade på tre hus i det nya området Surbrunnshagen i Falun.

Det nya bostadsområdet, Surbrunnshagen, i Falun håller på att ta plats och kommer att bestå av en blandning av olika boendeformer där det i dagsläget är klart att Obos bygger radhus, Bovieran seniorboende för +55 och Kopparstaden hyreslägenheter i blandade storlekar. Kopparstadens första projekt i området går under benämningen Kungsgården och kommer omfatta 78 lägenheter. Namnet kommer från att marken historiskt har ägts av kronan och haft status Kungsgård (vilket bl a innebär att landshövdingen bodde där). ByggPartner med 440 medarbetare, som ursprungligen startade upp i Falun 1992, kommer att vara generalentreprenör för projektet.

– Det känns jätteroligt att tillsammans med ByggPartner äntligen få sätta spaden i backen och faktiskt börja bygga på området, säger Susanna Karlevill, VD för Kopparstaden.

Planen är att det ska bli tre fristående hus med totalt 42 ettor, 16 tvåor, 14 treor och 6 fyror samt en mindre lokal för enklare matservering. Byggstart kommer starta under våren 2020 och vara klart för inflytt till senvåren 2022.

Surbrunnshagen går under namnet ”det lugna området med en bubblande historia”. Det gäller att värna om historien och bygga upp ett hållbart område som möjliggör både mångfald och klimatsmarta val. T ex kommer Kungsgården att satsa på både bra cykelparkeringar, laddningsmöjligheter för el-cyklar och utrymme för att serva sin cykel. Byggprojektledare för Kopparstaden är Ingrid Forssell.

– Kungsgården är också ett av nio pilotprojekt i Sveriges allmännyta där första steget tas mot en branschstandard för att beräkna klimatpåverkan från byggandet. Att minska klimatpåverkan från bostadsbyggandet är en mycket stor och viktig fråga, men också komplex. Därför är det viktigt att vi i branschen enas runt ett gemensamt sätt att bedöma olika materialvals påverkan på klimatet under fastighetens hela livslängd.

Uppdaterad: