Kopparstaden går med i Klimatinitiativet


Sedan 1992 har Kopparstaden ständigt arbetat med energieffektivisering för att minimera miljöbelastningen från deras ca 6 000 lägenheter. Den totala årliga energianvändningen är idag halverad. Nu beslutar det kommunala bostadsbolaget att gå med i ett av SABOs program för att ytterligare utmana sig inom miljö och energi.

Idag har Kopparstadens vd Susanna Karlevill och styrelseordförande Kim Söderström undertecknat överenskommelsen för SABOs program Klimatinitiativet. Klimatinitiativet är en överenskommelse om att minska energianvändningen med totalt 30% till år 2030, med 2007 som basår och har en målsättning om att hela verksamheten ska vara fossilfri senast samma år.

– Vi har länge jobbat för att minska vår inverkan på miljön. Med Klimatinitiativet visar vi att vi inte nöjer oss utan vill fortsätta att utmana oss själva, våra hyresgäster och leverantörer till att nå ännu
tuffare miljömål, säger Susanna.

En betydande del av energi- och miljöarbetet utfördes 2008-2016 då Kopparstaden deltog i den energisparkampanj som SABO bedrev under namnet Skåneinitiativet. Där deltog totalt 105 bostadsbolag med en gemensam målsättning att minska den årliga energianvändningen för värme och el med 20%, vilket Kopparstaden lyckades med. Speciellt fokus har lagts på att minska elberoendet vilket har resulterat i att de idag är självförsörjande på el till sina fastigheter med miljövänlig el från två egna vindkraftverk.

Fakta Kopparstaden

Kopparstaden är medlem i SABO. SABO är en bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga bostadsföretag över hela Sverige.
Från och med 80-talet har den årliga koldioxidpåverkan hos Kopparstaden minskat med 97%.
Sista oljepannan stängdes 2010. 10 miljoner liter eldningsolja som tidigare förbrukats har ersatts helt med förnyelsebar fjärrvärme. Fjärrvärmen bildar underlag till produktion av 15 miljoner
kilowattimmar förnyelsebar el i kraftvärmeverket i Falun.
2008 köptes två egna vindkraftverk, placerade i Odarslöv norr om Lund.

Uppdaterad: