OBOS köper Kopparstadens radhustomter i Surbrunnshagen


Idag har avtal träffats mellan Kopparstaden och OBOS om försäljning av 18 radhustomter i området Surbrunnshagen till ett pris av 7,25 miljoner kronor.

Surbrunnshagen är ett nytt område mellan Övre Norslund och Majoren som medger upp emot 500 bostäder när allt är färdigbyggt. Kopparstaden äger området men avsikten är att erbjuda delar till försäljning för att skapa en spännande mix av hyresrätter och bostadsrätter.

I våras gick Kopparstaden ut med en inbjudan att lämna anbud för att bebygga radhustomter längs Högbobäcken som rinner igenom området.

– Totalt kom det in sex förslag. Vi utvärderade pris, gestaltning, planlösning och målgrupp. Obos förslag var helt enkelt bäst det kommer att bli smart planerade, riktigt fina radhus i ett centrumnära läge, säger Kopparstadens vd Pernilla Wigren.

OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare och är i Sverige verksamt genom varumärkena OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och OBOS Kärnhem. Säljstarten kommer att ske i början av 2019 och om försäljningen går bra påbörjas bygget under hösten.

– Parallellt planerar vi vår första egna byggnation i Surbrunnshagen och det kommer vi lyfta för beslut till styrelsen i slutet av oktober, fortsätter Wigren.

Under hösten kommer Kopparstaden att arbeta fram ett gemensamt ramverk för hela området oavsett exploatör. På området låg till exempel Sveriges första hälsobrunn som var i bruk från 1666 till början av 1900-talet – ett unikt värde att ta vara på.

– Det vore väldigt roligt om vi kunde hitta den gamla källan och iordningställa den. Då får man inte bara boende – utan även evig hälsa på köpet, avslutar hon.

Ritning hus

Illustration över de 18 radhustomter i området Surbrunnshagen som OBOS köpt av Kopparstaden.

Ritning området Surbrunnshagen

OBOS visionsskiss över radhusen vid Högbobäcken.

Uppdaterad: