Tillsammans med hyresgästerna utvecklar Kopparstaden nedre Norslund


Nedre Norslund är ett levande bostadsområde i Falun där det bor många barn och ungdomar. Det är ett segregerat område där vi på Kopparstaden arbetar för att minska utanförskapet och skapar möjligheter till gemenskap och rörelse. Många står utanför föreningslivet och därför samarbetar vi med lokala föreningar som regelbundet finns i området för att barn i olika åldrar och kön ska få träffas och röra på sig tillsammans.

Efter sommaren fortsätter vi därför arbetet med NeNoCourt utifrån de önskemål hyresgästerna i Nedre Norlund har haft. Det blir ett lyft för hela området och kommer bland annat innebära ny belysning, mer växtlighet, löparbana, utegym, fler sittplatser och en prispall. En annan del i det här arbetet är att tillsammans med hyresgästerna ta fram en konstnärlig gestaltning som ska få symbolisera de värdeord som Kopparstaden tillsammans med barnen i området tidigare arbetat fram – Glädje, För Alla, Fair Play, Lek & Spel.

Att som hyresgäst få vara med och påverka i området där man bor är oerhört viktigt för oss på Kopparstden. Därför bjuder vi nu in hyresgästerna till premiärvisning av tre olika konstverk. Hyresgästerna får vara med och rösta och blir en del av den totala utvärderingen.

– Den här satsningen med området och NeNoCourt känns oerhört viktigt och det är kul och spännande att få ta det vidare till nästa nivå. Hyresgästerna har en stor påverkan i det vi gör och de är självklart att de nu också ska få vara en del av vår jury när vi tar fram det här konstverket. Det bidrag som får flest röster av våra hyresgäster väger oerhört tungt i vår slutliga utvärdering, säger Sofia Tornberg, Bovärdschef på Kopparstaden.

Idag består NeNoCourt av en näridrottsplats, gräsfotbollsplan, basketplan och en boulebana som också lockar de äldre till området. NeNoCourt är en plats för alla och för glädje, rörelse och gemenskap på lika vilkor, oavsett vad du heter, varifrån du kommer eller hur gammal du är.

Premiärvisningen kommer att hållas i Triangelgården torsdagen den 7 juni mellan klockan 17:00-19:00. Det blir kul, liv, rörelse, dryck och tilltugg.

Uppdaterad: