Kopparstaden säljer attraktiva byggrätter


I området Surbrunnshagen, någon kilometer från Falu centrum, erbjuder Kopparstaden två byggrätter till försäljning där det finns möjlighet att bygga 18 radhus.

Surbrunnshagen är ett av Faluns mest centrala område för nyproduktion med möjlighet att bygga uppemot 500 bostäder. Området ligger strax söder om regementet. Detaljplanen som antogs 2016 vill åstadkomma en så kallad trädgårdsstad med blandad bebyggelse både vad gäller höjder och typ av hus, kvartersstruktur och grönytor vilket kommer att attrahera många målgrupper.

– Det område vi nu önskar sälja ligger öster om Högbobäcken som rinner tvärs igenom området, vi tror det kommer att passa väldigt bra med radhus där, säger Pernilla Wigren, Vd Kopparstaden

Kopparstaden söker en köpare som erbjuder ett spännande koncept och med en annan upplåtelseform än hyresrätter, mest troligt bostadsrätter eller egna hem. Det blir ett komplement till de hyresrätter Kopparstaden kommer att bygga.

– Vi kommer att bedöma hur de föreslagna radhusen bidrar till hela området Surbrunnshagens attraktivitet, så det är inte bara priset som avgör vem vi går vidare med, avslutar Pernilla Wigren.

Anbuden ska vara inne senast 31 maj och affären förväntas vara klar till sommaren. Byggstart beräknas till våren 2019.

Uppdaterad: