Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB köper 158 lägenheter i Falun av Kopparstaden


Den tidigare aviserade försäljningen gällande Kopparstadens fastigheter på Vallvägen 1-6 (Hosjö) samt Bruksgatan 2-4 och Stationsvägen 22 (Korsnäs) har slutförts då avtal ingåtts med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB).

– Vi är mycket nöjda med affären och vi känner oss trygga med att hyresgästerna kommer att få en ny långsiktig ägare, säger Pernilla Wigren, Vd Kopparstaden

SBB är ett fastighetsbolag med ca 6 800 hyreslägenheter och ett stort bestånd av samhällsfastigheter i framförallt Sverige. SBB har sedan tidigare 1 700 lägenheter i Dalarna. Detta tillsammans med bland annat skolor, kommunhus och annan offentlig förvaltning. Förra året köpte SBB 454 lägenheter i Bojsenburg av Kopparstaden.

– SBBs bestånd i Dalarna skapar en bra bas för en lokal förvaltningsorganisation – något som vi tycker är viktigt för våra hyresgäster. Vi känner oss också trygga med försäljningen baserad på erfarenheterna från förra försäljningen, de har skött sig mycket bra både mot oss och de berörda hyresgästerna.

Övertagande kommer att ske 1 juni i år. Hyresgästerna som berörs har kallats till ett informationsmöte onsdag 25 april då SBB och Kopparstaden kommer närvara och svara på frågor. Även efter försäljningen kommer Kopparstaden finnas kvar som stor fastighetsägare i både Hosjö och Korsnäs.

– I slutändan säljer vi för att frigöra kapital till kommande nyproduktion som Falun så väl behöver. Efter denna försäljningen räknar vi med att inte behöva sälja mer de närmaste åren, avslutar Pernilla Wigren.

Uppdaterad: