Direktbyte

Alla med ett förstahandskontrakt hos oss kan byta sin hyresrätt mot:

  • annan hyresrätt
  • villa
  • bostadsrätt

Förutsättningen för bytet är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad och att båda parter avser att permanent bosätta sig i  respektive byteslägenhet. Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan bostaden/bostäderna sägas upp enligt hyreslagen § 42.

Du kan läsa mer utförligt om villkor för bytet samt skriva ut en blankett för din ansökan här.