Våra ramavtal

Ett ramavtal innebär att ett avtal tecknas mellan en eller flera leverantörer och Kopparstaden där avtalsvillkoren är fastställa såsom prissättningsmodeller, leveranstider, garantitid o.s.v. Under avtalsperioden gör sedan Kopparstaden specifika avrop (inköp) från avtalet.

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar

Hej!

Vi hoppas att du har tid att svara på en enkel fråga?
Det skulle hjälpa oss förbättra vår hemsida ytterligare.

Tack för din medverkan!