Sponsring

Vår sponsring är uppdelad i tre områden:

  • Idrott
  • Kultur
  • Samhälle

Där vi bland dessa strävar efter att ha balans.

Förutsättningar för sponsring:

Våra sponsoråtaganden ska vara stärkande för vårt varumärke och, där det är möjligt, ge ett mervärde till våra hyresgäster.
Vi vill sponsra breda verksamheter där vi via ex vis föreningar, organisationer och lag når många människor.
Primärt sponsrar vi verksamheter inom Falu Kommun, i undantagsfall kan sponsring på region- eller länsnivå ske.
Vår sponsorverksamhet följer i allt våra etiska, moraliska och ekonomiska värderingar.

För att ett sponsringssamarbete ska bli så framgångsrikt som möjligt för båda parter är långsiktighet och ansvarstagande två förutsättningar.

Du är välkommen med din ansökan om sponsring som ska innehålla:

  • En beskrivning av projektet
  • Motprestationer, dvs vad erbjuder du/föreningen/organisationen/evenemanget för aktiviteter som vi/våra kunder har glädje av?
  • Kontaktuppgifter
  • Övrig information

Vi behandlar sponsoransökningar två gånger per år. En gång på hösten och en gång på våren.

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar

Hej!

Vi hoppas att du har tid att svara på en enkel fråga?
Det skulle hjälpa oss förbättra vår hemsida ytterligare.

Tack för din medverkan!