Frågor & svar försäljning av lägenheter Jungfruvägen 89-167

Preliminär tidsplan

Januari Försäljningsprospektet skickas ut
11 januari – 3 februari Visningar
9 februari Intressenter lämnar indikativa bud
Februari – mars Urval av intressenter som får fortsätta processen
April – maj Avtalstecknande
1 juli Övertagande

 

Vad ställer ni för krav på den nya ägaren?
De ska vara ett seriöst bolag med bra referenser
Ha som affärsidé att långsiktigt äga och förvalta hyresrätter
Ha en trovärdig organisation för lokal förvaltning

Vad gäller underhåll i lägenheterna?
Underhållet i våra lägenheter är behovsstyrt. Hur en ny fastighetsägare väljer att organisera sitt invändiga underhåll vet vi inte. Vi kommer inte göra några fler underhållsbesiktningar. Pågående reparationer av vattenskador kommer Kopparstaden slutföra.

Hyresbetalningen, hur gör jag med den?
Juli månads hyra aviseras från och betalas till Kopparstaden. Vattenförbrukning för juni kommer vi debitera i juli. From augusti aviserar SBB. Ytterligare information om detta kommer från SBB sista veckan i juni.

Vad händer med parkeringsplatser och p-biljetter?
De parkeringsplatser som ingår i den delen som vi avser att sälja följer med i köpet. Den som idag hyr parkering på den delen som Kopparstaden ska behålla får fortsätta att hyra men då tillkommer moms på hyran. Inköpta P-biljetter kan man fortsatt nyttja på Kopparstadens parkeringar. Hur den nya ägaren väljer att hantera gästparkeringarna vet vi inte.

Vad händer med mina köpoäng?
Ingenting, så länge du aktiverar dig minst en gång per år så står du kvar i Kopparstadens kö.

Hur ställer man sig i kö till den nya hyresvärden?
Det vet vi inte förrän vi har en köpare, då får de redovisa hur de tänker hantera uthyrningen.

Vad händer med K-stugan?
Du kommer även fortsättningsvis kunna nyttja K-stugan som idag.

Får jag fortsatt tillgång till matkällarföråd i K4:an?
Tillgång även efter övertagandet men mot en mindre hyra.

Får vi tillgång till övernattningslägenheten på Jungfruvägen 59b?
Nej.

Får vi tillgång till bastu och grovtvättstuga på K4:an?
Nej. Om det finns stort intresse framför ni det som önskemål till den nya ägaren.

Om man har kvarboenderabatt från uteplatsrenoveringarna tex kvarstår de?
Ja.

Får jag fortsatt trohetsbonus?
Inte per automatik, det är upp till den nya ägaren att besluta.

Vad händer med Kombo (boendet för ensamkommande flyktingbarn)?
Det är kommunen som har det avtalet och det går över till den nya ägaren som alla andra avtal.

Kommer bovärdarna vara kvar?
Nej, dem behåller vi i Kopparstaden!

Vad gäller om jag hyr ut i andra hand?
Är det en godkänd andrahandsuthyrning så påverkas den inte, däremot kan den nya ägaren ha en annan syn vad gäller eventuell förlängning.

Får vi möjlighet att träffa den nya ägaren innan övertagande?
Ja, ett informationsmöte har hållits. Den 8 juni.

Vad händer med tv/bredband/telefoni?
Det fortsätter med samma upplägg som nu.

Hur felanmäler jag, betalar osv efter övertagandet?
Information från SBB/Hestia kommer sista veckan i juni.

Måste jag flytta?
Nej. Du har besittningsrätt till din lägenhet genom ditt hyresavtal.

Innebär det att jag ska köpa min lägenhet?
Nej.

Kommer lägenheten göras om till bostadsrätt?
Nej.

Kommer hyran att höjas?
Den nya hyresvärden övertar det avtal som vi har med dig. Eventuella framtida hyresjusteringar måste den nya ägaren förhandla med Hyresgästföreningen, precis som vi gör idag.

Behöver jag göra någonting?
Nej.

Försäljningen gäller:
Jungfruvägen 89-167

Ställ gärna fler frågor via vår Frågeportal, där fler har möjlighet att ta del av frågor och svar.

Här hittar du informationsbrevet som delades ut till hyresgäster i Bojsenburg

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar

Hej!

Vi hoppas att du har tid att svara på en enkel fråga?
Det skulle hjälpa oss förbättra vår hemsida ytterligare.

Tack för din medverkan!