Byta lägenhet – Direktbyte

Har du ett hyresavtal med Kopparstaden kan du byta din hyresrätt mot

  • Annan hyresrätt
  • Villa 
  • Bostadsrätt  

Förutsättningen för Direktbyte är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad och att båda parter avser att permanent bosätta sig i respektive bytesobjekt. Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan bostaden/bostäderna sägas upp enligt hyreslagen § 42.

Mina sidor, under Bytestorget, kan du hitta annonser eller lägga ut en egen annons för Direktbyte.
(För att publicera en annons måste du vara inloggad.)
När du hittat någon du vill byta bostad med fyller ni i en blankett för Direktbyte som finns att hämta här eller i vår Bobutik.
 

Ansökningsblanketten måste vara undertecknad av båda parter och komplett när den lämnas in. Den som byter till ett dyrare boende hos Kopparstaden, eller blir ny hyresgäst, ska lämna sina inkomstuppgifter och uppfylla kraven enligt våra uthyrningsregler. Blanketten med bilagor ska lämnas in minst tre månader före det månadsskifte då bytet planeras äga rum.

Lägenheterna besiktas och eventuella skador betalas eller åtgärdas innan bytet kan ske. I den nya lägenheten kan du inte göra anspråk på reparationer, tapetbyten, målning m.m. – men självklart åtgärdar vi direkta fel. Avtalen måste vara påskrivna innan tidpunkten för bytet.

Du kan läsa mer om byte i Jordabalken 12 kap § 35 och på Hyresgästföreningens hemsida.

Bilplats följer inte automatiskt med vid byten av lägenhetskontrakt.

De köpoäng du har i vår kö nollställs när du byter lägenhet via Direktbytet och du måste själv aktivera dig igen för att börja samla nya.