Lägenhetsbyte

Har du ett förstahandskontrakt med Kopparstaden kan du byta din hyresrätt mot

  • Annan hyresrätt
  • Villa 
  • Bostadsrätt  

Mina sidor, under Bytestorget, kan du hitta annonser eller lägga ut en egen annons. För att publicera en annons måste du vara inloggad.
När du hittat någon du vill byta bostad med fyller ni i en blankett som finns att hämta här eller i vår Bobutik.
 

Förutsättningen för ett lägenhetsbyte är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad och att båda parter avser att permanent bosätta sig i respektive bytesobjekt. Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan bostaden/bostäderna sägas upp enligt hyreslagen § 42.

Du ska också anses ha beaktansvärda skäl för bytet, till exempel:

  • Din familj har blivit större eller mindre och behöver mer eller mindre utrymme.
  • Din ekonomi har förändrats.
  • Du eller någon annan i familjen har fått fast arbete på annan ort.
  • Du ska studera på annan ort.

Ansökningsblanketten måste vara undertecknad av båda parter och komplett när den lämnas in. Den som byter till ett dyrare boende hos Kopparstaden, eller blir ny hyresgäst, ska lämna sina inkomstuppgifter och uppfylla kraven enligt våra uthyrningsregler. Blanketten med bilagor ska lämnas in minst tre månader före det månadsskifte då bytet planeras äga rum.

Lägenheterna besiktas och eventuella skador betalas eller åtgärdas innan bytet kan ske. I den nya lägenheten kan du inte göra anspråk på reparationer, tapetbyten, målning m.m. – men självklart åtgärdar vi direkta fel. Avtalen måste vara påskrivna innan tidpunkten för bytet.

Du kan läsa mer om byte i Jordabalken 12 kap § 35 och på Hyresgästföreningens hemsida.

Bilplats följer inte automatiskt med vid byten av lägenhetskontrakt.

De köpoäng du har i vår kö nollställs när du byter lägenhet och du måste själv aktivera dig igen för att börja samla nya.

 

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar

Hej!

Vi hoppas att du har tid att svara på en enkel fråga?
Det skulle hjälpa oss förbättra vår hemsida ytterligare.

Tack för din medverkan!